Doučovanie a kurzy pre dospelých

Radi by ste sa chceli naučiť cudzí jazyk úplne od základov, alebo ste sa už učili cudzí jazyk
a potrebujete oprášiť vedomosti a odbúrať strach z komunikovania v dôležitých situáciách bežného života?

Anglický a ruský jazyk patria medzi svetové jazyky, preto je naším cieľom sprostredkovať klientom jazykové vedomosti a zručností, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života prostredníctvom zaujímavých, moderných a zábavných metód.

Každá hodina je zostavená tak, aby ste dostali čo najviac priestoru na odbúranie strachu z rozprávania. Gramatická časť je vždy podaná zrozumiteľnou formou, aplikovaná na rôznych cvičeniach. Hodiny spestrujeme rôznymi zaujímavými článkami s aktuálnymi témami.

Termíny vieme prispôsobiť aj tým klientom, ktorí majú flexibilnú pracovnú dobu.
Výučbu ponúkame pre všetky jazykové úrovne od úplných začiatočníkov po pokročilých.

 

Kurzy v Komárne:                                                            Kurzy v Nitre:
email:       jazyk.info@mmsks.sk                                  email:       jazyk.info@mmsks.sk
tel.:           +421 905 862 997                                          tel.:           +421 944 230 845