Kurzy anglického jazyka a ruského jazyka pre firmy a spoločnosti

Základom každej úspešnej firmy sú zamestnanci, ktorí na sebe pracujú a neustále sa vzdelávajú. Keďže znalosť cudzích jazykov patrí neodmysliteľne k najdôležitejším predpokladom každého zamestnanca, je potrebné sa tejto oblasti venovať a v nej sa zároveň aj zlepšovať.

Naša spoločnosť poskytuje individuálne školenia alebo skupinové kurzy pre zamestnancov Vašej firmy, aby im pomohla napredovať, a tým zlepšia aj kvalitu a prezentáciu Vašej firmy.

Naše služby pozostávajú z 3 základných pilierov:
•      Presná špecifikácia Vášho cieľa a potrieb Vašej spoločnosti a stanovenie
časového horizontu
•      Vypracovanie komplexného návrhu vzdelávania zamestnancov presne na mieru po
následnej konzultácii
•     Neustála spätná väzba – kurz neustále monitorujeme a informujeme Vás v dôsledku
čoho viete začo platíte!

 

Kurzy v Komárne:                                                            Kurzy v Nitre:
email:       jazyk.info@mmsks.sk                                  email:       jazyk.info@mmsks.sk
tel.:           +421 905 862 997                                          tel.:           +421 944 230 845